Kioski informacyjne w polityce banków

Oczekiwania stawiane przez klientów zmieniają się systematycznie, trudno więc dziwić się, że zabiegające o zainteresowanie z ich strony placówki bankowe robią wszystko, aby za nimi nadążyć. Systematycznie rośnie, między innymi, liczba osób, które codziennie korzystają tak z urządzeń, jak i aplikacji interaktywnych, nie zaskakuje więc to, że odwiedzając banki również oczekujemy, że zostaną nam zaproponowane tego rodzaju rozwiązania.

Okazuje się zresztą, że banki nie są wcale bezradne wobec nowych wyzwań, o czym możemy przekonać się już choćby obserwując rosnącą liczbę kiosków oraz terminali transakcyjnych. Już kilkanaście lat temu w placówkach bankowych pojawiły się pierwsze rozwiązania tego typu i dziś można już liczyć na wiele ich odmian oraz typów, dzięki czemu można też liczyć na propozycje, które odpowiadają różnym oczekiwaniom. Za trend ogólnoświatowy możemy dziś uznać już choćby automatyzację oddziałów bankowych, nie można przy tym nie dostrzec tego, że ze zjawiskiem takim mamy do czynienia także na terenie naszego kraju. Pierwsze zautomatyzowane oddziały wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne bywają postrzegane jako ciekawostki, nie można jednak nie zauważyć, że personel z rolą wyłącznie doradczą przestaje szokować. Tu warto zresztą podkreślić, że nowoczesne rozwiązania tworzą dziś przynajmniej kilka grup, mamy więc do czynienia z tak zwanymi systemami digital signage, kioskami informacyjnymi i transakcyjnymi oraz ekranami dotykowymi o funkcji ścian medialnych. Dostępność rozwiązań tego typu sprawia, że zmienia się sam sposób korzystania z usług, nie bez znaczenia jest jednak i to, że łatwiejsze staje się wprowadzanie nowych produktów. Banki nie ograniczają się jednak do podstawowych funkcji, rozwiązania interaktywne często są więc wykorzystywane również do wysyłania komunikatów marketingowych zachęcając do zapoznania się z określonymi usługami i rozwiązaniami. Niekiedy rozwiązania takie przekazują też rozwiązania dodatkowe nawet, jeśli nie są do końca związane z ofertą, możemy więc dowiedzieć się z nich o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, a nawet o prognozowanej pogodzie. Najważniejszym zadaniem rozwiązań tego typu wydaje się jednak zapewnienie dostępu do jak najszerszego zakresu usług bankowych i właśnie takie zadanie najczęściej mają do spełnienia zarówno kioski informacyjne, jak i terminale transakcyjne. Co zresztą ciekawe, to właśnie te urządzenia pojawiły się kilkanaście lat temu w placówkach bankowych jako pierwsze i choć nie są jeszcze stałym elementem wyposażenia każdego oddziałów, znakomicie sprawdzają się wówczas, gdy mówimy o zmieniających się trendach związanych z obsługą klientów.

Samo wykorzystanie kiosków informacyjnych jest w dużej mierze uzależnione od ich lokalizacji, choć bowiem rozwiązania tego typu znajdują się najczęściej w placówkach bankowych, nic nie stoi na przeszkodzie i temu, abyśmy mieli do czynienia z nimi także poza siedzibą banku. Kioski najczęściej stają się alternatywnym kanałem obsługi klientów, co nabiera szczególnego znaczenia w czasie największych kolejek. Kioski mają różne zadania do zrealizowania, a ich skuteczność w dużej mierze jest uzależniona od tego, gdzie są zainstalowane. Tu dobrym przykładem może być kiosk wspierający sprzedaż usług, ten bowiem sprawdzi się najlepiej w pobliżu stanowisk personelu, który oferuje poszczególne produkty klientom.